יום ב', יח’ באדר ב' תשע”ט
חוק החינוך המיוחד
פורסם: 14:20 (12/03/19) תמי מאירי
https://www.youtube.com/watch?v=cVSQSxaU5u8