יום א', יד’ באייר תשע”ט
חוברת הסבר בהוצאת משרד החינוך. החוברת כוללת נספחים.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תוכניות לימודים
רשויות
מתנ"ה תשע"ט
מידע לעובדים
לקראת ועדה
שעת חרום
פתוח מקצועי.