יום ג', כט’ באייר תשפ”א

מתי"א ערד הינה מוסד חינוכי אשר מאגם ידע ושירות מקצועי-פדגוגי. המתי"א מלווה את מסגרות החינוך ביישום חוק החינוך המיוחד ונותן את שירותיו לארבע רשויות מקומיות: ערד, הר חברון, מועצה איזורית תמר ומצפה רמון. ייעודנו בקדום צוותי החינוך המיוחד למצוינות, מקצועיות ורגישות ולהוות להם בית מקצועי ובכך לאפשר מענים מותאמים ומיטביים לצורך קידום התלמידים, מימוש יכולותיהם וכישוריהם תוך השתלבות ומיצוי עצמי. המתי"א עובד בשיתוף פעולה מלא עם מסגרות החינוך ההורים. אנו רואים בשילוב ככל שניתן ערך חברתי ושואפים להתאים לכל תלמיד, במסגרתו החינוכית, את הכלים לקידומו. במתי"א מועסקים כ- 51 עובדי הוראה בתחומי החינוך המיוחד למתן השירותים המגוונים, בנוסף מודרכות כלל המורות והגננות במסגרות החינוך המיוחד. מערכי תמיכה במתי"א תמיכה הוראה ולימוד מורות וגננות שילוב, מחנכות כיתות חינוך מיוחד, מורות תומכות. תמיכה בתחום הריגשי, חברתי והתנהגותי מטפלת בהבעה ויצירה, מומחית תחום לשילוב תלמידים, מנתחות התנהגות. טיפולים פרא-רפואיים ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה תמיכה חושית מורות תומכות מומחיות ליקויי ראייה וליקויי שמיעה תמיכה מסוג סייעת במסגרת הנגשה פרטנית לתלמידים והצטיידות למסגרות חינוך התאמת סביבת הלמידה במסגרת הדרכה לצוותי החינוך המיוחד טכנולוגיה מסייעת במסגרת הנגשה פרטנית לתלמידים והצטיידות למסגרות חינוך הדרכה של צוותים מומחיות תחום, רכזת פדגוגית לבתי ספר, רכזת פדגוגית לגנים, מדריכות מחוזיות בתחומי שפה וחשבון.

 
 
תוכניות לימודים
רשויות
מתנ"ה תש"פ
מידע לעובדים
לקראת ועדה
וועדות אפיון וזכאות
שעת חרום
פתוח מקצועי
טפסים למטפלות
וועדות רב מקצועיות
מרכז פדגוגי
מרכז למורות שילוב
מרכז למחנכות
מרכז לגננות
מנהל פדגוגי משרד החינוך